Lyrics Entertainment

Sushant KC Risaune Bhaye Lyrics [Official Version]

Sushant KC’s ”Risaune Bhaye” Details Singer Sushant KC Cast Miruna Magar | Sarita Giri | Manshun Neupane Sushant KC | Bishal Pahari | Samir Shrestha […]

Estimated read time 2 min read
Entertainment Lyrics

Sushant KC’s I Like You Anishchaya Lyrics [Official Version]

Sushant KC’s ”I Like You Anishchaya” Details Singer Sushant KC Cast Subeksha Khadka | Anup Sapkota Director Anup Sapkota Cinematographer Darshan Pokharel DOP Nayan Rai […]

Estimated read time 2 min read
Entertainment Lyrics

Sushant KC’s ”Sathi” Lyrics [English+Nepali Version]

Sushant KC’s ”Sathi” Details Singer Sushant KC Cast Kundoon Shakya | Sushant KC Director | Cinematographer Abin Bho Asst. Director | DOP Nayan Rai Creative […]

Estimated read time 2 min read
Entertainment Lyrics

Sushant KC’s ”Phone Ko Number?”Lyrics[English+Nepali Version]

Sushant KC’s ”Phone Ko Number?” Details Singer Sushant KC Written By Sushant KC Audio Productions Foeseal Composed By Sushant KC Produced By Sushant KC A […]

Estimated read time 2 min read
Lyrics Entertainment

Sushant KC’s ”Gulabi” Official Lyrics[English+Nepali Version]

Sushant KC’s ”Gulabi” Details Singer Sushant KC Written By Sushant KC Composed By Sushant KC Produced By Sushant KC Vocal By Sushant KC Sushant Kc’s […]

Estimated read time 2 min read
Entertainment Lyrics

Sushant KC’s ”Behos” Official Lyrics[English+Nepali Version]

Sushant KC’s ”Behos” Details Singer Sushant KC Written By Sushant KC Composed By Sushant KC Produced By Sushant KC Vocal By Sushant KC Sushant Kc’s […]

Estimated read time 2 min read
Entertainment Lyrics

Sushant KC’s ”Satayera” Official Lyrics[English+Nepali Version]

Sushant KC’s ”Satayera” Details Singer Sushant KC Written By Sushant KC Composed By Sushant KC Produced By Sushant KC Thanks to Avinash Malla, Sarans Pandey, […]

Estimated read time 3 min read
Entertainment Lyrics

Sushant KC’s ”Muskurayera” Official Lyrics[English+Nepali Version]

Sushant KC’s ”Muskurayera” Details Singer Sushant KC Music Sushant KC Lyrics Sushant | Bishow Pokhrel Video Yubaraj Singh Thakuri 6005 Vocal Sushant KC Sushant Kc’s […]

Estimated read time 2 min read
Entertainment Lyrics

Sushant KC’s ”Timile” Official Lyrics[English+Nepali Version]

Sushant KC’s ”Timile” Details Singer Sushant KC Music/Vocal Sushant KC Lyrics Sushant | Bishow Pokhrel Video Pandey | Avinash Malla Thanks to Umanga Raj Basnet, […]

Estimated read time 2 min read
Entertainment Lyrics

Sushant KC’s ”Mayama” Official Lyrics[English+Nepali Version]

Sushant KC’s ”Mayama” Details Singer Sushant KC Music/Lyrics/Vocal Sushant KC Mix/master/arrange Rahul Pradhan Camera Prabodh Malla Video Editor Saurav Khakurel | Yubraj Singh Thakur Director […]

Estimated read time 2 min read